May Pagasa – Free Seminar for Young People

Free Seminar for Young People, by the Cathedral of Praise, Manila. Romans 8:24 – Naligtas tayo dahil sa pagasang ito.

May Pagasa – Free Seminar for Young People Read More ยป